Продукти

Ковани тръби и профили за парапети и огради

Кованите профили имат размери:

 • 15/15/1,5
 • 20/20/1,5(2,0)
 • 30/30/1,5(2,0)
 • 40/40/1,5(2,0)
 • 40/20/1,5(2,0)
 • 40/30/1,5(2,0)
 • 50/50/1,5(2,0)
 • 60/40/1,5(2,0)

Ковани шини с размери:

 • 12/6
 • 20/5
 • 30/5
 • 40/4
 • 50/5
 • 40/8

Ковани плътни квадрати:

 • 10/10
 • 12/12
 • 14/14

за Повече информация: http://www.diana-metali.com/index.php

severstaliso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.